Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Oda Bhar

Oda Bhar er kunstkritiker i Morgenbladet, og filmskribent i bransjebladet Rushprint. Av utdannelse er hun cand.psychol. fra Universitetet i Oslo, med støttefag sosialantropologi. Hun har også studert tysk, fransk og kunsthistorie i Berlin, Paris og Freiburg am Breisgau, og vært gjestekurator ved filmfestivaler som HUMAN IDFF i Oslo, Kortfilmfestivalen i Grimstad og Kurzfilmtage i Oberhausen.

    I.