Charlotte Myrbråten

(f. 1982) er teaterviter, teaterkritiker og prosjektleder på Bergen Offentlige Bibliotek.