Gustav Borgersen

er kunsthistoriker, kunstkritiker og komponist.