Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Hedda Fredly

Ansvarlig redaktør for DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift og Høgskolelektor i drama ved Høgskolen i Innlandet. Teaterskribent. Arrangør av festivalen Godlia filmfest. Har en master i drama/teater fra HiB og NTNU.

    I.