Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Karen Frøsland Nystøyl

Karen Frøsland Nystøyl er fagredaktør for litteratur og scenekunst i Periskop. Hun er teater- og litteraturkritiker og anmelder blant annet for NRK, avisen Vårt Land og Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. Hun har også kritikerkurs for ungdomsskoleelever gjennom Den kulturelle skolesekken.

    I.