Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Kristina Ketola Bore

Kristina Ketola Bore har en master i designkritikk fra London College of Communication. Hun er frilansskribent, kurator og gjestelærer på blant annet Kunsthøgskolen i Oslo og Estonian Academy of Arts. Siden 2018 er hun gjestekurator på Kunsthall Stavanger for prosjektet Mobilizing Citizenship. Kristina er fagredaktør i Periskop.

    I.