Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Maja Skanding

Maja Skanding (f. 1981) har studert språk, litteratur og musikkvitenskap, og har jobbet som lærer og oversetter. Hun skriver også for Ballade.

    ...