Nina Goga

Nina Goga

Nina Goga (f. 1969) er en norsk litteraturviter som særlig arbeider med barne- og ungdomslitteratur. Hun er professor ved Høgskulen på Vestlandet.