Ole Hval

Høgskolelektor i Drama ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Utdannet dramapedagog fra Høgskolen i Oslo og Akershus med en master i estetiske fag. Har jobbet både som dramalærer og frilansskribent for scenekunst.no