Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Jobber

Prosjektleder for NUK

Festspillene i Nord-Norge

Festspillene i Nord-Norge søker vikar som prosjektleder for NUK - NyUngKunst med engasjement fra og med 1. oktober. Festspillene 2020 går av stabelen 20.juni – 28. juni.

Scenekunstnere for barn og unge

Akershus Teater

For programmeringen av 2021 og 2022 søker vi forestillingsideer til Teater i barnehagen, DKS 1.-4. trinn.