Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge


Avdelingsleder

Figurteateret i Nordland

PUBLISERT

fredag 7. juni 2019

Vil du jobbe med oss i Stamsund, på Figurteatret, i hjertet av Lofoten? Stillingen som avdelingsleder er ledig (100%). Søknadsfrist 24. juni.

Stillingens ansvars- og fagområde: 

Avdelingsleder vil ha ansvaret for den strategiske og administrative ledelse av teatret, innbefattet ansvar for drift, produksjon, økonomistyring og personaladministrasjon.

Avdelingsleder har det samlete økonomiske og administrative ansvaret for virksomheten – dvs for budsjett, regnskap, drift, produksjon og personal. Avdelingsleder ivaretar oppgaver knyttet til forvaltning og saksbehandling innen fagfeltet – inkl. utforming av budsjett- og prosjektsøknader, rapporter, innspill til politiske saker og lignende. Avdelingsleder arbeider i team med teatrets produsent, kunstneriske leder og teknisk personell. Kunstnerisk leder har det faglige og kunstneriske ansvaret for teatret.

Utdanning og erfaring: 

 • ledererfaring og god økonomi- og organisasjonforståelse
 • erfaring og kunnskap om samspillet mellom politikk, forvaltning og kulturliv
 • erfaring fra teambasert ledelse innen kunst og kultur
 • høyere relevant utdanning
 • erfaring fra kulturadministrasjon, scenekunst eller internasjonalt prosjektsamarbeid

 

Personlige egenskaper: 

 • vilje og evne til å representere arbeidsplassen utad
 • gode norsk og engelsk kunnskaper (påkrevd)
 • god gjennomføringevne
 • serviceinnstilling og fleksibilitet

 

Sentrale nettsider og dokumenter: 

 

Som ansatt hos oss får du:

 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår

 

Søk stillingen:

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden.

Ved spørsmål kontakt:

Nina Badendyck, leder: ninbad@nfk.no, 90125588

Preben Faye-Schjøll, Leder, Figurteateret, prefay@nfk.no, 97521606

Søknadsfrist: 24. juni

Søk her.