Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge


Programkoordinator

Den kulturelle skolesekken, Tromsø

PUBLISERT

tirsdag 2. juli 2019

Programkoordinatoren utformer og gjennomfører DKS-tilbudet i samarbeid med leder for DKS og andre kommunale ressurser, og er i dialog med skolene og kunst- og kulturaktører/-institusjoner. I stillingen har man stor grad av frihet til å utforme av tilbudene. Oppstartdato vil være medio august.

Den kulturelle skolesekken (DKS) formidler kunst- og kulturprogram til grunnskolen i Tromsø. Gjennom DKS-programmet får elevene i 1.-10. trinn profesjonelle kunst- og kulturopplevelser i form av skapende verksteder, forestillinger, utstillinger, konserter med mer innenfor feltene film, musikk, visuell kunst, kulturarv og litteratur. I 2018 hadde DKS over 37 000 enkeltmøter mellom elever i Tromsøskolen og utøverne, og det gjør oss til en av de største aktørene innenfor kunst- og kultur for barn og unge i regionen.

Arbeidsoppgaver

Planlegging og gjennomføring av formidlingstilbud i Den kulturelle skolesekken
Bidra til fremveksten og forbedring av nye og eksisterende tilbud innenfor DKS
Kontakt med skolene og kunst- og kulturaktører for å evaluere og videreutvikle Den kulturelle skolesekken i Tromsø kommune.
Utarbeiding og oppdatering av nettsider, programmateriale og lignende
Bidra til saksbehandling overfor politiske myndigheter

Kvalifikasjoner

Fortrinnsvis Master, men vi åpner opp for tilsvarende høyere utdanning innenfor kunst- og kulturfeltet
Erfaring fra, og kjennskap til kunst-/kulturfeltet og skolearenaen
Erfaring fra kunst- og kulturformidling rettet mot barn
Erfaring fra kulturadministrasjon i kommune eller fylkeskommune
Gode dataferdigheter

Personlige egenskaper

Evne til å jobbe både selvstendig og i team
Løsningsorientert
God forståelse for ulike målgrupper i skoleverket og deres behov
Målrettet, strukturert, engasjert og initiativrik.
Gode skriftlige formuleringsevner
Evne til å initiere, igangsette og gjennomføre produksjoner på selvstendig grunnlag
Evne til å motivere andre og skape et godt fellesskap

Vi tilbyr

Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Kunnskapsrike og engasjerte kolleger
Godt kollegialt samhold og et trivelig arbeidsmiljø
Lønn etter gjeldende lover, reglement og tariffer
Bedriftshelsetjeneste

Annet

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om
Søknad sendes elektronisk via Webcruiter
Attester og vitnemål tas med på intervju
Oppgi minst 2 referanser
Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler

Arbeidssted: Rådhusgata 2, 9008 Norge
Kontakt: Torbjørn Ingvaldsen, leder for Den kulturelle skolesekken, tlf 920 80 358
Søknadsfrist: 15.7.2019

Søk stillingen her.