Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Ruth Hege Halstensen blir ny redaktør i Periskop

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Nyhet, Redaksjon,

PUBLISERT

fredag 19. november 2021

Halstensen tiltrer i midten av januar.

↑ Ruth Hege Halstensen. Foto: Privat

Ruth Hege Halstensen er ansatt som ny redaktør i Periskop. Hun vil overta stillingen i januar, etter at vikariatet til nåværende redaktør Oda Bhar utløper. Halstensen er utdannet kurator og kunsthistoriker. Hun kommer fra stillingen som direktør for Trafo Kunsthall i Asker.

Ruth Hege Halstensen. Foto: Privat

Et verdivalg

– Å takke ja til stillingen er for meg et verdivalg. Det er viktigere enn noensinne å sikre barn og unge tilgang til kunst og kultur de opplever som relevant. Periskop er en premissleverandør i kvalitetsdebatten. Tidsskriftet analyserer tendenser og løfter viktige problemstillinger. Jeg ser fram til å lede redaksjonen og bidra til å utvikle Periskop videre.

Halstensen er også universitetslektor ved OsloMet hvor hun er emneansvarlig ved Masterprogrammet Kunst i samfunnet ved Fakultet for teknologi, kunst og design.

I perioden 2010 til 2020 jobbet hun med å tilrettelegge for kunst og kultur innen offentlig forvaltning, blant annet ved Kunst i offentlige rom, Kulturrådet og Kulturetaten i Oslo kommune.

– På mange måter vender jeg tilbake til røttene nå, sier Halstensen om redaktørstillingen.

Det er viktigere enn noensinne å sikre barn og unge tilgang til kunst og kultur de opplever som relevant

Fortsatt i trygge hender

Under studiene og som nyutdannet arbeidet hun først som kritiker i Bergensavisen, og deretter som kulturjournalist i Aftenposten. Hun har siden også skrevet for Kunstkritikk.no, Morgenbladet, Billedkunst og senest i Empirix.

– Det er godt å vite at Periskop fortsatt vil være i trygge hender, sier styreleder i Periskop, Guri Fjeldberg.

– Å fylle rollen som redaktør i Periskop innebærer å sette dagsorden i et kulturfelt der det står mye på spill. Ruth Hege Halstensen er kunstfaglig sterk, samtidig som hun har et nyansert blikk på barn og unge som målgruppe. Det gir alle forutsetninger for å løfte kvalitetsdebatten. På vegne av styret ønsker jeg henne lykke til.

Annonser

Stikkord:
· · · · · ·