Debattmønstringen

Kulturrådets tiltak for å heve kvaliteten på kunst til barn og unge – Kunstløftet – ble avsluttet i 2015, og i den anledning ble det utlyst midler til en ny mønstring av kunst for det unge publikummet i 2016. Kulturrådet ønsket at mønstringen skulle skape debatt og utfordre begreper og forståelser av kunst for barn og unge.

Gry Ulfeng mottok 5 mill kroner til mønstringen som har fått navnet MOToffentlighet. Prosjektet startet med lansering av nettsiden motoffentlighet.no og lanseringen av boka Til ungdommen 12. mai og avsluttes med en forelesning av Chantal Mouffe 7.juli.