DKS MAKS

I serien DKS MAKS setter Periskop søkelys på de produksjonene i Den kulturelle skolesekken som får best tilbakemelding fra skolene. Vi har spurt kommuner og fylker hvilke produksjoner som har blitt best mottatt, og ser nærmere på dem gjennom en serie anmeldelser.

Finnes det noe mønster i hva som er best likt eller hva som oppleves som en suksess? Og har produksjonene noen sammenheng knyttet til tematikk, estetikk eller deltagelse? Hvordan står dette opp mot kritikerblikket?

Vi gjør oppmerksomme på at kommunene og fylkene har ulike måter å måle tilbakemeldinger fra skolene på, og de er dermed ikke direkte sammenlignbare. Noen fylker teller gjennom skjema de mottar fra skolene, mens andre bruker skjønn når de har meldt sine forestillinger til Periskop.