Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Dødssynd!

Kan vi lære noe av de gamle forestillingene om «dødssynder», eller karakterbrister? Hvordan kan vi bruke kunsten som linse til å se inn i de etiske og moralske retningslinjene som ligger i denne for oss i dag litt fjerne kulturarven? Kjetil Røed utforsker.