Formidlingsdemokratiet

Demokratiet er en av byggesteinene i samfunnet vi lever i, men brukes også ofte som utgangspunkt for formidlingsprogrammene i museumsinstitusjonene, gjerne i selskapet til «medborgerbegrepet». Men hva betyr egentlig demokrati når det kommer fra en autoritet som museet, en utdanningsinstitusjon eller en kunsthall? Er det reelt å prate om det forgylte demokratibegrepet, eller er det bare en annen beskrivelse for flatt hierarki og deltagelse? Og ikke minst, hvordan aktiviseres begrepet i praksis i institusjonene som hevder de arbeider demokratisk i møte med barn og unge?