Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Hva er tilgjengelighet?

Når vi snakker om kunst for barn og unge, handler det ofte om å tilpasse et kunstverk eller en kunstnerisk tradisjon for et publikum med andre behov enn den gjengse, voksne kunstinteresserte. Barn og unge blir ofte begrenset til en rolle som «den andre», og selv i prosjekter som aktivt går inn for å tilgjengeliggjøre kunst for et ungt publikum, kan de unge likevel oppleve å bli stående utenfor.

I serien Hva er tilgjengelighet? ser vi nærmere på hva det vil si å gjøre kunst tilgjengelig for flere – ikke bare barn og unge, men også andre grupper som tradisjonelt har stått utenfor et institusjonelt bilde av publikummeren. Hvilket ansvar ligger hos institusjonene, i språket, i samfunnet?

Først ut i serien var Boel Christensen Scheel og Christin Fonn Tømtes essay: Hva betyr tilgjengelighet i kunstinstitusjonen?

Del to er saken om den nye håndboken i tilgjengelighetsarbeid fra Museene i Sør-Trøndelag: – Norske museer burde ha kommet lenger i arbeidet med tilgjengelighet.

Del tre er Kristina Ketola Bores kommentar: Hvordan hører egentlig den tradisjonelle museumsmodellen sammen med tilgjengelighet?