Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Hvordan snakke med barn og unge om ondskap?

Ti år etter Utøya – hvor langt har vi kommet? I denne serien ser vi nærmere på hvordan traumatiske hendelser kan formidles til og diskuteres med barn og unge.