På barnas premisser?

Hvilket frihetsideal praktiseres overfor barna når de erfarer kunst? I en serie intervjuer ser vi nærmere på frihetsbegrepet sett opp mot nye tilskuersubjekter som konstitueres i dagens formidlingsstrategier innen visuell kunst.