Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Bokbussen Oppland

I Oppland har fylkesbiblioteket en egen bokbuss for barn. Hvert skoleår er Bokbussen innom over 30 barneskoler. I oktober skal det vesle rullende biblioteket på en skikkelig langtur til bokmessen i Frankfurt. Det er Martine Årebråt Markussen, kommunikasjonsrådgiver i Oppland fylkeskommune, som har ført postkortet til Periskop i pennen.

    ...