Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Dag Solhjell

(f. 1941) er kunstsosiolog dr. philos. Han har undervist i kunstformidling ved Høgskolen i Telemark i en årrekke, og har utgitt en rekke bøker om kunstformidling, kunstnerøkonomi og kunstpolitikk. Han gir i sommer ut boken «Dette er kunst» på Universitetsforlaget.

    ...