Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Julie Ova

Julie Ova er avdelingsdirektør for formidling i Norsk Filminstitutt (NFI).

    ...