Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Knut Robert Knutsen

Cand. Philol. Seriekritikar for nettidsskriftet Serienett og tidlegare juryleiar for Sproing-prisen (2015).

    ...