Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Linda Fagerström

Linda Fagerström (f. 1973) är filosofie doktor i konstvetenskap och konstkritiker i Helsingborgs Dagblad. Hon har tidigare arbetat som konstpedagog och har konstpedagogik i sin grundexamen från Lunds universitet. Hon var 2011 en av redaktörerna till antologin «Genuspedagogiska gärningar. Subversiv och affirmativ aktion» där 16 författare diskuterar konstpedagogik ur ett genusperspektiv.

    ...