Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Lisbet Skregelid

Lisbet Skregelid er førsteamanuensis ved Institutt for visuelle og sceniske fag ved Universitetet i Agder (UiA). Hun leder forskningsgruppa «Kunst og barn & unge» og er også medlem av forskningsgruppa «Kunst og konflikt», begge under forskningsplattformen «Kunst i kontekst» ved Fakultet for kunstfag, UiA.

    ...