Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Live Lundh

Live Lundh (f.1992) er utdannet litteraturviter fra Universitet i Bergen, og er frilans skribent og kritiker. Skriver blant annet i Vårt Land og for littkritikk.no

    ...