Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Nina Helene Skogli

Nina Helene Skogli (f. 1988) holder for tiden på med en doktorgrad om affekt og politisk engasjert samtidsteater ved Universitetet i Agder. Her underviser hun i samtidsteater, og er i tillegg frilans pedagog, kritiker og aktør.

    ...