Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Oda Bhar

Oda Bhar er ansvarlig redaktør for Periskop. Hun har arbeidet som kritiker og journalist i flere år, blant annet i Morgenbladet, Dagsavisen og film- og tv-bladet Rushprint. Hun er utdannet cand.psychol. fra UiO, med støttefag kunsthistorie, sosialantropologi, tysk og fransk.

    ...