Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Silje Stavrum Norevik

Silje Stavrum Norevik ( f. 1981) utdannet litteraturviter og jobber som skolebibliotekar på Landås skole i Bergen.

    ...