Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande er kultur- og likestillingsminister i Norge og partileder i Venstre.

    ...