Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Wenche Larsen

er Cand.Philol i nordisk litteratur og holder på med en PhD i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har jobba som norsklærer i videregående skole, og har skrevet om norsk og nordisk samtidslitteratur og dramatikk i en rekke tidsskrifter og antologier. Hun er opptatt av forholdet mellom kropp, kjønn og estetikk i litteraturen, og i 2005 utga hun boka «Skue-spillet om kvinnekroppen. Bildets og kroppens betydning i Cecilie Løveids dramatikk».

    ...