Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Bærum vil styre Den kulturelle skolesekken selv

KATEGORI

Skole,

SJANGER

Artikkel,

PUBLISERT

tirsdag 12. januar 2016

Bærum vil bli 100 prosent-kommune. Rikke Komissar i Akershus Kunstsenter frykter for kvaliteten i DKS dersom mindre kommuner følger etter.

↑ Rikke Komissar i Akershus Kunstsenter tror Bærum kommune selv, og Henie Onstad Kunstsenter (bildet), til sammen sitter på god nok kompetanse til å sørge for et fortsatt godt DKS-tilbud. Hun er imidlertid bekymret for de mindre kommunene. Foto: Øystein Thorvaldsen / HOK

På torsdag denne uken skal et forslag om at Bærum skal bli en såkalt direktekommune, eller 100 prosent-kommune, innen Den kulturelle skolesekken (DKS) opp til behandling i kommunens utvalg for miljø, idrett og kultur.

100 prosent-kommunene disponerer hele DKS-potten selv, og har dermed hele det administrative ansvaret for DKS, heller enn at spillemidlene går via fylkeskommunen, som er det vanligste. I dag har Alta, Bergen, Bodø, Eidsvoll, Karmøy, Lørenskog, Stavanger, Tromsø og Trondheim denne statusen.

Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet støtter forslaget, noe som gjør at det nå vil bli flertall i utvalget for at forslaget går igjennom.

Wenche Margrete Funderud Berg-Olsen (Frp), nestleder i hovedutvalg for miljø, idrett og kultur i Bærum kommune, sier at grunnen til at kommunen nå vil bli en direktekommune er at de ønsker mer styring over DKS.

– Som 100 prosent-kommune vil vi få mer kontroll over pengene som brukes i DKS lokalt. Det er det som er hovedessensen for oss, sier hun.

Vil kutte i byråkratiet

Det var Budstikka som først omtalte saken tirsdag denne uken, og ifølge avisen vil Bærum som direktekommune få tildelt 3 millioner kroner av spillemidlene som skal gå til DKS-tiltak.

Berg-Olsen i utvalget mener DKS har fungert bra i kommunen til nå, og tror ikke det vil bli noen endring i kvaliteten elevene får gjennom ordningen.

– Vi er rike på kultur her i Bærum, og har et bredt og godt kulturtilbud. Jeg tror nok dagens ordning fungerer like bra som det vil gjøre når vi blir 100 prosent-kommune, men det er viktig for oss at vi får kontroll på pengene selv og kan styre mer på egenhånd. Det er mye organisering involvert, og vi håper blant annet å kutte ned på noe av byråkratiet i forbindelse med DKS, sier hun.

Nabokommunen Asker blir trolig også direktekommune i løpet av kort tid. De to kommunene har tidligere samarbeidet om kulturarrangementer for barn, og Berg-Olsen ser ikke bort fra at de to kan komme til å samarbeide om DKS-innholdet.

– Vi har jo mange felles interesser, så det er ikke unaturlig med et samarbeid, sier hun.

– Hvordan skal dere sikre at kvaliteten i DKS blir ivaretatt når Bærum blir direktekommune?

– Jeg har ingen tvil om at vi kommer til å klare å ivareta kvaliteten. Vi sitter på like mye kompetanse som DKS i Akershus som styrer tilbudet vårt nå.

– Det er vanskelig til enhver tid å holde seg oppdatert på feltene. Vi fungerer som talentspeidere og leter frem nye kunsterstemmer, men det er lite sannsynlig at en kulturkonsulent i en liten kommune ha tid og kompetanse til å gjøre det i like stor grad som oss, sier Rikke Komissar. Foto: Jan Alsaker

Bekymret for småkommunene

Akershus Kunstsenter står i dag for rundt 75 prosent av alle DKS-produksjonene innen visuell kunst i Akershus fylke gjennom Pilotgalleriet.

Rikke Komissar, daglig leder for Akershus Kunstsenter, er enig med Berg-Olsen i at Bærum nok vil klare å opprettholde kvaliteten i DKS som direktekommune.

– Bærum er en stor kommune med store ressurser og mye kompetanse. I tillegg har de Henie Onstad Kunstsenter som også har mye kompetanse på formidling til barn, sier hun.

I sommer sendte Kultur- og Kunnskapsdepartementene ut et felles brev til kommunene som informerte om muligheten kommunene har for å bli 100 prosent-kommuner. Rikke Komissar er nå redd for at småkommuner med færre resursser enn Bærum vil søke om å få ta over ansvaret for DKS selv.– Bærum er en stor kommune med store ressurser og mye kompetanse. I tillegg har de Henie Onstad Kunstsenter som også har mye kompetanse på formidling til barn, sier hun.

– Jeg er bekymret for DKS på landsbasis for og Akershus spesielt, fordi det er mange kommuner som ikke har økonomi til å betale de takstene og tilfredsstille de kravene som er innarbeidet hos oss. Når våre produksjoner da er dyrere enn det enkeltkunstnere vil kunne tilby kommunene selv, er jeg redd kommunene vil gå for det alternativet som er billigst, men som kanskje heller ikke er like godt kvalitetssikret. Dermed er det fare for at den faglige kvaliteten i DKS utvannes, sier Komissar.

Kan miste stillinger

Komissar er også bekymret på sitt eget kunstsenters vegne. Kunstsenteret har nylig måttet si opp en halv stilling som følge av endringer i DKS i Akershus, og Komissar frykter at flere kan måtte gå dersom flere Akershus-kommuner søker om 100 prosent-status.

Fra før av er allerede Eidsvoll og Lørenskog 100 prosent-kommuner. Sammen med Asker og Bærum har de fire kommunene til sammen over 40 prosent av det totale innbyggertallet i fylket.

– Hvis flere gjør som Bærum vil vi miste mange stillinger, og det vil være alvorlig for oss. Det gjelder ikke bare oss på kunstsenteret, men kunstnerne vi jobber med vil også bli rammet. Vi er en viktig arbeidsplass for rundt 30 kunstnere, og dersom kommunene ikke vil bruke oss og vi må kutte ned på vår virksomhet som kan det føre til at kunstnerne selv må jobbe med å selge seg inn til hver enkelt kommune.

– Går kommunene glipp av kompetanse ved å søke om å bli direktekommuner?

– Ja, i verste fall gjør de det. I Bærum har de ressurser, men det er ikke alle småkommuner som har det. En kulturkonsulent i en halv stilling i en liten kommune sitter ikke alene med den totale kompetansen som vi eller DKS Akershus har. Det er umulig. Dersom de skal sørge for et skikkelig tilbud innen alle områdene i DKS vil kommunene måtte ansette egne folk, men er det hensiktsmessig for en liten kommune?, spør Komissar retorisk.

– Kommunene må være sitt ansvar bevisst. De må være klare over at de, med valgene de gjør, indirekte legger ned produksjonsavdelinger med mindre de bruker dem. Det gjør at mye kompetanse blir borte, og at DKS-tilbudet kan bli dårligere, sier hun.

Periskop har også forsøkt å komme i kontakt med DKS Akerhus uten hell.

Annonser

Stikkord:
· · · ·