Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

– Barn og unge er den store kulturtaperen

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Nyhet,

PUBLISERT

onsdag 7. oktober 2015

I neste års statsbudsjett kommer det frem at Regjeringen vil øke momsen på flere kulturopplevelser. Arbeiderpartiet mener særlig barna taper med momsøkningen.

↑ Hege Haukeland Liadal i Arbeiderpartiet mener barna taper med det nye kulturbudsjettet. Foto: Arbeiderpartiet

Onsdag formiddag ble statsbudsjettet for 2016 lagt frem.

Kulturminister Thorhild Widvey omtaler sin del av budsjettet som et «kulturbudsjett for innovasjon og tradisjon».

– 2016 er året hvor gjennomføringen av vår kulturpolitikk vises tydelig i budsjettet. I våre to første år har vi kvittert ut mange av Sundvoldenplattformens punkter på kulturfeltet, sier kulturminister Thorhild Widvey i en pressemelding.

– Vår kulturpolitikk tar utgangspunkt i den unike egenverdien kultur har for den enkelte. Et rikt kulturliv preget av mangfold, frihet og integritet er et viktig mål.

1 million til barneteater

I budsjettet kommer det blant annet frem at Regjeringen gir 1 million ekstra til barneteateret i Ålesund. Totalt bevilges det 2,1 milliarder kroner til scenekunstfeltet gjennom kulturbudsjettet.

– Løyvinga til scenekunstinstitusjonane sikrar rammevilkåra for kunstproduksjon og publikumsopplevingar av høg kvalitet, sier kulturminister Thorhild Widvey. Arkivfoto: Rikskonsertene

– Bevilgningene til scenekunstinstitusjonene sikrer rammevilkårene for kunstproduksjon og publikumsopplevelser av høy kvalitet, sier kulturministeren.

Kulturdepartementet øker også tilskuddet til Det Norske Samlaget med 500.000 kroner for å støtte opp om Samlagets satsing på nynorsk litteratur for barn og unge.

– Det er viktig med god litteratur for barn og unge på begge målformer. En styrking av tilskuddet til Det Norske Samlaget vil legge til rette for et bredere litteraturtilbud på nynorsk for de unge leserne, også digitalt, sier Widvey.

Øker moms på kulturaktiviteter

Tidligere har det også blitt kjent at Regjeringen vil øke momsen på blant annet museums- og kinobesøk og flere andre kulturaktiviteter med to prosent.

Hege Haukeland Liadal, medlem i Familie- og kulturkomiteen for Arbeiderpartiet, mener det gjør at barn og unge vil lide med dette kulturbudsjettet.

– Barn og unge blir den store kulturtaperen med de økningene i billettprisene denne momsøkningen vil føre med seg. Denne momsen går særlig på tilbud som er rettet med barn og unge, og det tror jeg det vil bli mye debatt rundt. Jeg kan heller ikke se hvordan Krf og Venstre kan være bekjent med denne økningen, sier Liadal.

Hun er også bekymret for bredden i kulturtilbudet.

– Med de bevilgningene som gis ser vi at de populære kulturuttrykkene får mer penger, mens de smalere uttrykkene får mindre. De har heller ikke valgt å følge vårt forslag om å innføre en kulturkort for barn og unge som vil de yngste lettere og billigere tilgang på kulturopplevelser, sier Liadal.

Kompenserer for prisstigning

Ellers er det for det meste små justeringer for institusjonene og virksomhetene som hovedsakelig driver med kunst og kulturtiltak rettet mot barn.

Scenekunstorganisasjonen ASSITEJ, Norsk barnebokinstitutt, Norsk forfattersentrum, som er nasjonal aktør for litteraturformidling i Den kulturelle skolesekken og Det internasjonale barnekunstmuseet mottar alle økning i tilskuddet på rundt 1,9 prosent, noe som tilvarer kompensasjon for prisstigningen.

Annonser

Stikkord:
· · · ·