Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Dette sier statsbudsjettet om kultur for barn og unge

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Nyheter,

PUBLISERT

mandag 7. oktober 2019

Inkludering og digitale uttrykk står sentralt i årets kulturbudsjett.

↑ Dataspill, lydbøker på nynorsk og strømming av scenekunst er blant vinnerne på statsbudsjettet for barn og unge. Foto Trine Skei Grande: Liv Aarberg. Øvrige foto: Unsplash

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem mandag denne uken.

Totalt 19,9 milliarder kroner er foreslått fordelt fra Kulturdepartementet.

I et barne- og ungdomsperspektiv er det særlig digitale uttrykk som film og dataspill, samt inkludering som står i fokus i budsjettet.

Digitalsatsinger

Det er foreslått å gi 27 millioner kroner til film- og dataspillsatsing fordelt på tre områder:

17,5 millioner kroner til regionale filmvirksomheter, av dette minst 3 millioner kroner til dataspill.

7 millioner kroner til dataspill gjennom filmfondet.

2,5 millioner kroner til Internasjonalt samisk filminstitutt (ISFI).

– Økningen til dataspill i filmfondet vil gi Norsk filminstitutt mulighet til å følge opp regjeringens ambisjon for vekst blant selskapene i norsk dataspillbransje, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) i en pressemelding.

Flere mindre digitalsatsinger er også nevnt spesielt:

Strømmetjenesten Applaus leverer strømming av scenekunst til landets kommuner og ble tatt inn på statsbudsjettet med 2 millioner kroner i fjor. De får videreført støtten med 2,55 millioner kroner i år.

I tillegg får Det norske samlaget en økning på 1 million kroner (tilsammen 19,195 millioner kroner), spesielt for å legge til rette for flere digitale lydbøker på nynorsk for barn og unge.

Inkludering og fritidsaktiviteter

Mangfold og inkludering har en sentral plass i budsjetteksten, og her har Kulturtanken får et spesialoppdrag i budsjettet. Det er foreslått fem millioner kroner for at etaten skal etablere «en søknadsbasert ordning for inkludering i kulturlivet.»

Fra Barne- og familiedepartementet kommer det også 10 millioner til en forsøksordning med fritidskort som skal dekke deltageravgiften til en fritidsaktivitet for barn og unge.

– Å delta på fritidsaktiviteter er viktig for at barn opplever mestring, får venner og blir inkludert i samfunnet. Et fritidskort vil åpne for at flere barn og unge får mulighet til å delta på faste fritidsaktiviteter og slik være med å hindre utenforskap, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i sin pressemelding.

Faste tiltak

På de såkalte 78-postene, ymse faste tiltak står institusjoner og organisasjoner som mottar driftsstøtte direkte over statsbudsjettet.

Om disse heter det i budsjettet at:

«Det er særlig viktig at alle barn og unge skal ha tilgang til et kulturtilbud med høy kvalitet, aktualitet og relevans, og få anledning til å delta og utfolde seg i et fritt og uavhengig kulturliv.»

Blant institusjonene som får støtte er flere institusjoner som arbeider med kunst for barn og unge. Blant dem er Norsk scenekunstbruk som får 16,84 milioner (440 000 kroner mer enn i fjor), og Assitej, som får en økning på 40 000 kroner, til 1,655 millioner, samt Norsk barnebokinstitutt som får 12,42 millioner.

Annonser

Stikkord:
· · · · · ·