Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Kompensasjonskrøll og DKS-opprop

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Artikkel, Nyhet,

PUBLISERT

fredag 28. januar 2022

Omikron tvinger frem et annet handlingsrom for dem som driver med kunst for de minste. Periskop forsøker i denne artikkelen å nøste i debatten om kompensasjon for avlyste barnehageforestillinger – og i ordskiftet rundt DKS.

↑ Foto: Pixabay

Den siste ukens debatt om manglende kompensasjonsordninger når forestillinger for barnehagebarn må avlyses, har vist hvor sårbart det er å satse på kunst for de aller minste mens en pandemi fortsatt herjer. I et innlegg i Ballade denne uken peker musiker Sonia Loinsworth på hvordan barnehagebarna står i fare for å miste muligheter for kunstmøter i barnehagen slik som reglene for kompensasjon er i dag. Skal man ha rett på kompensasjon for avlyste arrangementer, må konserten eller forstillingen være åpen for alle og ha billettsalg. Kunstmøter i barnehagene oppfyller ingen av disse kravene. De som taper på dette er kunsten, kunstnerne – og barna.

Statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, Odin Adelsten Aunan Bohmann. Foto: Ilja C. Hendel / Kulturdepartementet

Manglende kompensasjon

SVs stortingsrepresentant Kathy Lie har stilt skriftlig spørsmål til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen om kompensasjonsmuligheter for avlyste forestillinger i barnhehager. Statsråden har foreløpig ikke svart. Men statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet Odin Adelsten Aunan Bohmann sier til Ballade at det jobbes med saken – og at det finnes måter næringsdrivende som Loinsworth kan søke kompensasjon på:

– Næringsdrivende eller aktører som lever av å selge tilbud til institusjoner, må kompenseres via de brede ordningene innenfor Næringsdepartementet eller kompensasjonsordningene for kommunene. I tillegg så har vi forbedret ordningene for dem som faller mellom flere stoler, ved å forsterke det eksisterende virkemiddelapparatet, slik at flere vil få kompensasjon nå via Kulturfondet og Fond for lyd og bilde, skriver statssekretæren ifølge Ballade.

Næringsdrivende eller aktører som lever av å selge tilbud til institusjoner, må kompenseres via de brede ordningene innenfor Næringsdepartementet eller kompensasjonsordningene for kommunene

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Foto: Ilja C. Hendel / Kulturdepartementet

Varslet gjennomgang

Bohmann understreker til Ballade at kunst og kultur til barnehagebarn er viktig for den rødgrønne regjeringen, og at Kulturdepartementet jobber sammen med Kunnskapsdepartementet for en styrking av feltet. Ut over dette viser han til den kommende gjennomgangen av Den kulturelle skolesekken (DKS) og Kulturtanken som den nye regjeringen har lovet:

– Det er en tydelig satsning for Ap/Sp-regjeringen å styrke Den kulturelle skolesekken, og vi har derfor igangsatt et arbeid for å gjennomgå ordningen grundig – slik at flere barn får flere møter med profesjonell kunst og kultur. I den sammenheng vil også Kulturtanken bli gjennomgått, med samme formål – mer kunst og kultur til flere barn, forteller han.

Gjennomgangen skal igangsettes i løpet av 2022. Rett før jul ble det klart at Øystein Strand blir sittende som fungerende leder for Kulturtanken i to år til. Strand vil da lede Kulturtanken gjennom evalueringsprosessen.

Hans Martin Austestad. Foto: Privat

Opprop

Denne gjennomgangen har mange i kunstnere ventet på. Tidlig i januar startet et opprop om DKS og kunstnernes kår. Oppropet er til nå signert av nær 2500 ulike utøvere og aktører. Initiativtaker er Hans Martin Austestad, som også stod bak tilsvarende opprop i 2017 og 2019. Oppropet stiller tre krav:

  • Vi vil se umiddelbare tiltak som gir utøvere i DKS rett til midlertidige ansettelser og med dette tilgang på de samme sosiale rettigheter.
  • Arbeidsgivere har plikt til å utbetale fullt honorar ved corona-avlysninger.
  • Vi vil at styresmaktene går hardere til verks på lang sikt, og kritisk vurderer Kulturtankens berettigelse, slik at DKS tjener barna som tar imot tilbudet, og utøverne som leverer tilbudet.

 

Det midterste punktet ble innfridd av kulturministeren i forrige uke. Dermed kan DKS-utøvere med turneer frem til mai puste lettet ut – ved smitte som gjør at besøket må avlyses, får de likevel fullt honorar.

Hans Ole Rian. Foto: Åsa Maria Mikkelsen

Ansettelsesforhold

Det siste punktet i oppropet, en vurdering av Kulturtankens berettigelse, innfris gjennom den varslede gjennomgangen av DKS og Kulturtanken inneværende år.

Men mange kunstnere ønsker seg også midlertidig ansettelse i DKS. I oppropet skriver de følgende:

Arbeidere i DKS må ha mulighet til midlertidige ansettelser som lønnsmottakere. En uheldig kombinasjon av arbeidstilknytning og arbeidsform gjør at utøvere i dag tvinges til å være oppdragstakere og de havner derfor utenfor det sosiale sikkerhetsnettet som arbeidstakere nyter godt av. Dette må ryddes opp i.

Dette støttes av Creo og av organisasjoner tilknyttet Kunstnernettverket. I et intervju med Periskop i 2021 sa forbundsleder Hans Ole Rian i Creo følgende:

– Den største utfordringen er å gi de utøvende kunstnerne – alle de fantastiske musikerne, danserne, forfatterne, teknikerne og alle andre yrkesgrupper på turne – de samme rettighetene som andre yrkesutøvere. Det må igjen bli hovedregelen at også disse kulturarbeiderne får tariffavtale og får et ansettelsesforhold.

Saken fortsetter etter annonsene. 

Det må igjen bli hovedregelen at disse kulturarbeiderne får tariffavtale og får et ansettelsesforhold

Øystein Strand er direktør i Kulturtanken. Foto: Erik Fosheim Brandsborg

Frykter ikke kunstnerflukt

Øystein Strand i Kulturtanken startet nå i januar samtaler med Kunstnernettverket om DKS-utøveres arbeidsvilkår.

Hva er en ideell organisering av arbeidsforholdet for kulturarbeiderne som turnerer i Den kulturelle skolesekken? 

– Den ideelle organiseringen sikrer at DKS-utøvere har gode og trygge arbeidsvilkår. Men hva som er riktig tilknytningsform vil være noe ulikt for de ulike kunst- og kulturfeltene i DKS. Situasjonen for en enkelt frilansmusiker er annerledes enn for en skuespiller eller danser som turnerer i DKS som del av et kompani eller en institusjon. Dette skal vi gå inn i nå i våre samtaler med Kunstnernettverket som samler alle de ulike feltene. Det vil også være tema for gjennomgangen som departementene igangsetter, sier Strand.

Er det noen grunn til å frykte kunstnerflukt fra DKS i kjølvannet av pandemien?

– Nei, det vil jeg ikke si. Nå er det selvfølgelig en stor bekymring at kunstnere opplever et press på økonomi og vilkår under pandemien og blir presset over i andre sektorer. Men vi ser ingen nedgang i mengden forslag som kommer inn i DKS-portalen. Snarere tvert imot! Jeg tror det kan bli enda mer attraktivt å turnere i DKS siden det i denne ordningen er stabil etterspørsel etter kunstnere og et spennende publikum med obligatorisk fremmøte, altså skoleelevene, som alltid vil være der.

Hva som er riktig tilknytningsform vil være noe ulikt for de ulike kunst- og kulturfeltene i DKS

Annonser

Stikkord:
· · · · · · · · · · · · · · ·