Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Kulturrådet lyser ut 2 millioner til visuell kunst

KATEGORI

Visuell Kunst,

SJANGER

Nyheter,

PUBLISERT

fredag 2. november 2018

Får ikke inn nok gode prosjekter rettet mot barn og unge.

↑ Nils Normans verk Playlibrary vist som del av Game of Life IV: Julius-variasjonene på Kristiansand Kunsthall. Foto: Tor Simen Ulstein.

Fagutvalgene innen visuell kunst i Kulturrådet ønsker å oppmuntre søkere til å skape flere gode prosjekter for barn og unge.

Den generelle satsningen på visuell kunst for barn og unge er ikke ny, men ifølge fagansvarlig for barn og unge i Kulturrådet, Tora Ferner Lange, etterlyser fagutvalgene for visuell kunst flere gode prosjekter til den yngste målgruppen.

– Vi ser at det er en tydelig tendens at kunst for barn og unge blir sett på som noe «annet» og litt på siden av det øvrige visuelle kunstfeltet. Vi ønsker å gjøre feltet oppmerksom på at de også kan nå andre publikumsgrupper enn voksne, sier Ferner Lange.

Derfor ønsker Kulturrådet igjen å orientere om muligheten til å søke midlene.

Tora Ferner Lange i Kulturrådet. Foto: Ilja Hendel.

Etterlyser gode prosjekter

Ifølge utlysningsteksten ønsker utvalgene «kunstprosjekter som bidrar til refleksjon om kunstnerisk kvalitet, virkemidler og målgruppetenkning». Det er også en betingelse at prosjektene involverer profesjonelle kunstnere og at de må ha et høyt refleksjonsnivå og kunstfaglig kvalitet.

– Hvorfor er denne utlysningen kun adressert til fagfeltet visuell kunst, gjelder dette for eksempel også andre kunstfelt?

– Disse spørsmålene gjelder også andre kunstfelt. Men i denne omgangen er det fagutvalgene innen visuell kunst som etterlyser en tydeligere satsning mot barn og unge, og prosjekter som ikke behandler barn og unge som en målgruppe på siden av vanlig drift eller kunstpraksis.

I pressemeldingen fra Kulturrådet dras det frem prosjektene The Brutalist Playground (2018) på Kunsthall Oslo og Game of Life IV: Juliusvariasjonene (2016) på Kristiansand Kunsthall som referanser til prosjekter som treffer en ung målgruppe.

– Vi mener det er mange eksisterende kunstprosjekt i søknadsbunken som også har et potensiale til å nå barn og unge, sier Ferner Lange.

Kulturrådet vil fremover gjerne se søknader som klarer å «kritisk reflektere rundt målgruppetenkning».

Summen vil fordeles over førstkommende søknadsfrist 5. desember i år, samt fire søknadsfrister i 2019. Det vil være aktuelt å søke på midlene innenfor følgende utlysninger:

Prosjektstøtte – visuell kunst

Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling

Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen

 

Les utlysningen her.

Annonser

Stikkord:
· · ·