Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Metode med tverrfaglig potensial

KATEGORI

Skole, Visuell Kunst,

SJANGER

Nyhet,

PUBLISERT

tirsdag 20. januar 2015

Med Playuba – en tverrfaglig undervisningsmetode har sivilarkitekt Vibeke Kirkebø Hegg skapt et enkelt og morsomt undervisningsverktøy for designfagene som tilfredsstiller målene i den nye læreplanen og for Kunnskapsløftet, med overføringsverdi til andre fag. Nå skal metodens relevans testes ytterligere av lærere og elever i Skedsmo kommune.

↑ Foto fra klesdesign ved Åsenhagen skole.

Playuba er en videreutvikling av arkitekturverkstedet Pokerarkitektur som Kirkebø Hegg laget for Den kulturelle skolesekken i Akershus i 2007, og som ble nominert til Gullsekken i 2008. Prosjektet vakte begeistring da arkitekten presenterte arbeidet under forskningskonferansen Kunsten å dele i samarbeid mellom Rikskonsertene, Scenekunstbruket og Nasjonalmuseet før jul. Playuba er basert på designkriterier i lekende spillkortformat som genererer oppgaver innenfor produktdesign, arkitektur, grafisk design og klesdesign for elever i grunnskolen og videregående skole, og involverer også enkel lærerveiledning og digitale billedpresentasjoner.

Ambisjoner om økt kompetanse

– I Kunnskapsløftet og tilhørende lærerplaner er det formulert store ambisjoner om økt kompetanse innen arkitektur og designfagene, men til å hjelpe seg å nå disse målene har lærerne få eller ingen praktiske verktøy, og tilsvarende lite faglitteratur tilrettelagt for barn og unge. For lærerne er det derfor ofte både frustrerende og lite tilfredsstillende å undervise i disse fagene, og det er svært begrenset hva hundretusener av elever sitter igjen med av kunnskap, sier Kirkebø Hegg.

Kunst- og håndverkslærer Fredrikke Bekkevold ved barneskolen Åsenhagen i Skedsmo kommune er blant lærerne som har vært med å prøve ut metoden blant noen av de 7500 elevene som har vært innom prosjektet siden 2007.

4-5-åringer fikk i oppdrag å designe et hotell til Pippi Langstrømpe. «Hotell under vann» har hentet inspirasjon fra «SOL – en pippisol under vann!» Hver «solstråle» (kopp) er et hotellrom. Restaurant og resepsjon er i midten av «sola». Foto: Vibeke K. Hegg
4-5-åringer fikk i oppdrag å designe et hotell til Pippi Langstrømpe. «Hotell under vann» har hentet inspirasjon fra «SOL – en pippisol under vann!» Hver «solstråle» (kopp) er et hotellrom. Restaurant og resepsjon er i midten av «sola». Foto: Vibeke K. Hegg

Playuba er gull verdt for lærerne og noe alle skoler ville hatt stor bruk for. Blant elevene er det like engasjerende og vellykket hver gang, og metoden gjør at de kommer fort i gang med prosessen og må tenke nytt og annerledes. De blir skapende på en veldig selvstendig og assosiativ måte gjennom designoppdrag og kravspesifikasjoner som åpner opp for masse kreativitet.Playuba er ikke minst også en enestående hjelp for lærerne til å følge opp målene i lærerplanen og i Kunnskapsløftet, mener Bekkevold som har vært involvert i å teste brukervennligheten for lærere uten relevant fagbakgrunn.

– Vi ser hvordan også vikarer med kort tid til planlegging og få faglige forutsetninger kan gjennomføre en veldig fin økt. Hvis du ikke er faglærer gir metoden ideer til å videreutvikle faget, og det kan generere prosjekter i andre fag som norsk og historie. Playuba er veldig enkelt og effektivt i en hektisk hverdag med mange krav til måloppnåelse, mener Bekkevold.

Appellerer til utforsking, lek og undring

Da Periskops medarbeider fikk trekke sine kort innenfor faget grafisk design, ble oppdragsgiveren kunstner, temaet universet og stilarten empire innenfor oppdraget tatovering. Andre potensielle kunder i spillet er blant andre Mr. Bean eller Agent 007. Eierskapet til oppdraget blir en viktig drivkraft gjennom at elevene selv trekker alle spesifikasjoner som for eksempel en kino oppe i et tre eller et konserthus under vann. Rammene i oppgavene og spillkortene kan også åpne opp for stilskriving og historiefortelling, og peke på dybdekunnskap i andre fag. En lærer i naturfag er i gang med å undersøke muligheten for å knytte naturfag og design/teknologi sammen på en morsom og engasjerende måte gjennom Playuba, som også har overføringsverdi til etterarbeid i matematikk.

– Metoden appellerer til å utforske, og til å leke og undre seg. Oppgavene skaper en intuitiv forståelse av helheten og samtidig opplevelse av hvordan detaljer påvirker en løsning. Elevene opplever at det i kreative prosesser ikke finnes riktig og galt, men mange mulige løsninger, og det gjør at de som ikke er så teoretisk sterke ofte hevder seg på lik linje med de andre. Metoden er inkluderende og utvikler evnen til samarbeid, sier Kirkebø Hegg, som selv har formidlet verkstedet til 4000 skolebarn i Akershus, Hedmark og i en DKS-utveksling i Brasil, samt til bachelorstudenter ved Høgskolen i Hedmark.

Barnehagebarn i aksjon. Foto: Vibeke K. Hegg
Barnehagebarn i aksjon. Foto: Vibeke K. Hegg

Pokerarkitektur ble Skattefunngodkjent gjennom Forskningsrådet fra 2009 til 2012, og nå arbeider arkitekten bak det hele for å skaffe midler og samarbeidspartnere som kan gjøre det mulig å tilby Playuba bredt til skolene etter hvert som utprøvingen avsluttes i løpet av våren i Skedsmo kommune. Der er målet å teste hvorvidt metoden hjelper lærere i å undervise også i kunst i henhold til læringsmålene, slik at verktøyet kan bli komplett for Kunst- og håndverksfaget med fagområdene kunst, visuell kommunikasjon, design og arkitektur.

Oppdrag: En kunstners utendørs konsertscene på en flytebrygge og skøytebane om vinteren. Inspirasjon er hentet fra «sjøstjerne og vannlilje». Foto: Vibeke K. Hegg
Oppdrag: En kunstners utendørs konsertscene på en flytebrygge og skøytebane om vinteren.
Inspirasjon er hentet fra «sjøstjerne og vannlilje». Foto: Vibeke K. Hegg
Hotell, inspirert av Mr. Beans hotell. Plassering over en elv slik at bygningen også fungerer som en bro! Foto: Vibeke K. Hegg
Hotell, inspirert av Mr. Beans hotell. Plassering over en elv slik at bygningen også fungerer som en bro! Foto: Vibeke K. Hegg

Periskop kommer tilbake til Playuba-prosjektet i løpet av våren.

Annonser

Stikkord:
·