Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Nationaltheatret med barne- og ungdomssatsing på Munchmuseet

SJANGER

Nyheter,

PUBLISERT

onsdag 9. januar 2019

– Vi skal være et kraftsenter for kommende generasjoner, sier teatersjef Hanne Tømta.

↑ Bygget på Tøyen endrer bruksområde fra kunstmuseum til teaterscene. Foto: J. P. Fagerback/Wikipedia.

Det ble i dag kjent at det blir Nationaltheatret som tar over bygget når Munchmuseet flytter til Bjørvika i juni 2020. Aftenposten melder i en nyhetssak at Nationaltheatret først skal pusse opp bygget før scenene er klare i 2022. Det har lenge vært uklart hva som skal skje med bygget når Munchmuseet flytter.

Teatret opplyser at de i sitt nye bygg også vil igangsette en egen satsning på barn og unge. Dette vil blant annet skje i samarbeid med Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken. Samtidig skal de skape et eget ungdomsteater for ungdom 13-20 år.

– Vi ønsker å i større grad komme i gang med prosjekter som baserer seg på barn og unges deltagelse, sier teatersjef Hanne Tømta til Periskop.

– Vi føler vi er flinke til å gjøre flotte, ressurskrevende ting for barn og unge på scenene, men vi vil gjerne få på plass flere tiltak som er mer deltagende enn mottagende. For eksempel at vi lager et ungdomsteater der ungdommene selv er utøverne.

Teatersjefen påpeker at de skal samarbeide og være i dialog med lokale aktører på Tøyen.

– Vi vil ha et fokus på samarbeid, vi vil bygge videre på Tøyenløftet og være et kraftsenter for kommende generasjoner.

Det nåværende bygget til Nationaltheatret er i kritisk tilstand, og en omfattende renovasjon starter i 2022 som er antatt å vare i fem-seks år. Teatret ønsker etter rehabiliteringen av hovedbygget å ha Tøyen-lokasjon som et nytt teaterhus med fast scene.

Annonser

Stikkord:
· · ·