Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Nye redaktører i Periskop

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Nyhet,

PUBLISERT

fredag 17. februar 2017

Fra 6. mars 2017 overtar Maren Ørstavik som sjefredaktør for Periskop. Redaksjonsmedlemmer Kristina Ketola Bore og Lisa Nagel får jobben som fagredaktører.

↑ Fra venstre: Lisa Marie Nagel, Maren Ørstavik og Kristina Ketola Bore

Maren Ørstavik er frilans journalist og kritiker med bakgrunn som klassisk pianist fra Norges musikkhøgskole. Hun har jobbet med formidling og Den Kulturelle Skolesekken ved Henie Onstad Kunstsenter, og vært involvert i Kunstløftet-avisen, som ble gitt ut av Kulturrådet frem til 2015. Ørstavik skrev sin masteroppgave om kritikkene av Arne Nordheims musikk, og har estetikk, musikkhistorie og pedagogikk i fagkretsen. Hun har i flere år vært tilknyttet Aftenposten som frilans kritiker og journalist på kulturfeltet og har også levert saker til Periskop og i perioder fungert som redaksjonsmedlem.

– Jeg gleder meg veldig til å jobbe videre med nettidskriftet og til å synliggjøre det arbeidet som legges ned i kunst for barn og unge. Det er et stort felt, både for kunstnere, institusjoner og ikke minst publikum, og det er viktig at vi ser på feltet med et kritisk blikk. Skal vi heve kvaliteten på kunsten må vi bedrive kritisk refleksjon, og det er en av Periskops viktigste oppgaver, sier hun.

Ørstavik overtar stillingen etter Gerd Elise Mørland, som har vært ansvarlig redaktør siden 1.april 2015.

– Jeg vil at Periskop skal bli en levende debattarena som samler og setter dagsorden for de diskusjonene som foregår på feltet. Vi er et spesialisert magasin, men vi skal likevel være tilgjengelige for alle som er interessert – fra de mest beleste kunstnere, akademikere og kulturarbeidere til kulturinteresserte foreldre og nysgjerrige unge.

60%-stillingen som sjefsredaktør vil suppleres med to fagredaktørstillinger med kompetanse på design, visuell kunst, litteratur og scenekunst.

Kristina Ketola Bore har en master i Design Writing Criticism fra London College of Communication og en bachelor i Fashon Journalism og vil kombinere stillingen som 40%-fagredaktør med frilansarbeid som skribent og med undervisning. Hun har tidligere skrevet for Dagens Næringsliv, Kunstløftet-avisa og Aftenposten K om arkitektur, kunst og design og har tatt initiativ til The Ventriloquist Summerschool, sammen med designeren João Doria. Bore har også fungert som redaksjonsmedarbeider i Periskop, og vil videreføre arbeidet sitt her.

– I det kunsten retter seg mot barn og unge, må vi også drøfte grunnleggende premisser for hvordan vi forstår kunstfaget i dag. Periskop sin rolle som kritisk plattform for slike spørsmål er en av grunnene til at jeg gleder meg til å fortsette å være del av å videreutvikle og debattere diskurser som gjelder kunst rettet mot barn og unge, sier hun.

– Jeg ser frem til å samarbeide med Ørstavik og Nagel, som ved flere anledning har demonstrert en dyptgående kunnskap om feltet, i tillegg til å være solide tekstprodusenter og redaktører.

Lisa Nagel tilsettes i en 20%-stilling som fagredaktør for scenekunst og litteratur. Hun er utdannet teaterviter, skribent og er ph.d.-stipendiat ved Norsk barnebokinstitutt. Hun er også leder for det kunstneriske forskningsprosjektet SceSam. Nagel har fungert som redaksjonsmedlem i Periskop siden 2015.

 

 

Annonser

Stikkord:
·