Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Periskop beklager KODE-anmeldelse

KATEGORI

Visuell Kunst,

SJANGER

Redaksjon,

PUBLISERT

onsdag 16. desember 2015

Periskop skal ikke opptre på noen måte som sår tvil rundt vår habilitet og integritet.

↑ Foto: KODE

Periskop publiserte i september i fjor en anmeldelse av utstillingen Drømmedryss ved KODE Bergen.

Les anmeldelsen her: En temmet drømmeverden

I ettertid har det kommet frem at skribenten, som også jobber som kunstformidler, er representert med en lekeinstallasjon på samme institusjon. Både Periskop og skribenten unnskylder sin uoppmerksomhet og beklager at leserne ikke ble orientert om forholdet på et tidligere tidspunkt. Lekeinstallasjonen 144 forsvinningspunkt – forsvinn i rommet (2011) er ikke en del av utstillingen Drømmedryss, men plassert med en tilknytning som kan skape forvirring for de besøkende om den tilhører prosjektet. Samme skribent anmeldte også KODE Bergens utstilling Fabulus – hjernekrumspring og hjertepiruetter for Periskop i 2013 mens den samme lekeinstallasjonen var utstilt som en del av museets KunstLab-avdeling.

Les anmeldelsen her: Passe fabulous

I lys av det som har kommet frem kan det sås tvil om anmelderens habilitet da de to tekstene ble skrevet. Å kombinere rollen som kunstformidler og kritiker i møte med KODE Bergen er en dobbeltrolle som burde vært unngått. Periskop skal ikke opptre på noen måte som sår tvil rundt vår habilitet og integritet. Periskop viser også til Vær Varsom-plakatens punkt 2.2 hvor det står at «Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.». Vi viser videre til punkt 2.3 hvor det står «Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.» Som et nettsted for kritikk av kunst rettet mot barn og unge er vi avhengige av at leserne skal kunne stole på at våre artikler og anmeldelser er skrevet fritt og uavhengig, og at det aldri skal være noen tvil om vår habilitet. I dette tilfellet har vi vært uaktsomme.

Annonser

Stikkord:
·