Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Regjeringen foreslår 20 millioner ekstra til barne- og ungdomskultur

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Nyheter,

PUBLISERT

onsdag 7. oktober 2020

I forslaget til nytt statsbudsjett satses det mer på både unge talenter og kultur for barn og unge.

↑ Abid Raja presenterer kulturbudsjettet i Bærums kulturhus 7. oktober 2020. Foto: Skjermdump

I ettermiddag la kultur- og likestillingsminister  Abid Q. Raja fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021, med forslag  om 20 millioner kroner ekstra til kultur for barn og unge.

Blant annet skal fire millioner stimulere til flere nyproduksjoner i Den kulturelle skolesekken.

– Vi mener barn og unge fortjener like god tilgang til kunst og kultur som oss voksne, og at de skal ha et godt og mangfoldig kunst- og kulturtilbud, uttalte Raja blant annet.

4 millioner kroner skal stimulere til flere nyproduksjoner i DKS.

Styrking av DKS, digital kultur og kommunale tiltak

Flere av satsingene er knyttet til arbeidet med den nye barne- og ungdomskulturmeldingen. Den skulle opprinnelig ha vært lagt fram høsten 2020, men er nå utsatt til våren 2021. Hele 12 millioner kroner er satt av til tiltak som vil bli nærmere presentert i denne meldingen. Midlene fordeles med 4 millioner kroner til  hver av følgende tre områder:

  • Stimulere til flere nyproduksjoner i Den kulturelle skolesekken.
  • Styrke digitale virkemidler på barne- og ungdomskulturfeltet.
  • Stimulere kommunene til å integrere barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging.

 

Fire millioner er en god start og et godt signal. – Øystein Strand, Kulturtanken

Et postivt signal

– Det er stort behov for utviklingsmidler til nytt innhold i DKS. Fire millioner er selvsagt ikke mye når det skal deles på hele landet og alle kunstuttrykkene, men det er en god start og et godt signal om hvor viktig dette er, sier Øystein Strand, direktør i Kulturtanken

Regjeringen foreslår i tillegg 1 million kroner til oppstart av arbeidet med en nasjonal strategi for barn og medier. Det skal også settes av 2,7 millioner kroner til ulike virksomheter som har søkt om støtte til målrettede barne- og ungdomstiltak, som for eksempel Operaen i Kristiansund og Norsk Revyfaglig Senter.

talenter og mangfold

Generelt uttalte Raja at alle barn og unge skal ha mulighet til å oppleve kunst- og kulturuttrykk, men også til å uttrykke seg gjennom kunst og kultur og delta i kulturaktivitetar sammen med andre. Dette skal skje innenfor trygge rammer og uavhengig av geografi, økonomi, religion, funksjonsnedsetting, seksuell orientering og kulturell bakgrunn.

Raja understreket klasse- og mangfoldsaspektet:

– Om du kan delta i kulturlivet skal ikke være avhengig av hvem du er eller hvor du bor. Det skal ikke være nødvendig å ha en familie med finansbakgrunn  for å være med. Om du er en kommende fiolinvirtuos skal det ikke være avhengig av hvem som er onkelen din for at du skal lykkes, sa Raja.

Regjeringen foreslår derfor å sette av 4 millioner kroner for å videreføre juniorsatsningen til Talent Norge, der målet er å bygge bro mellom profesjonelle kunstnere og unge talenter mellom 13 og 18 år. Målet er å stimulere norske talenter og gjøre veien mot et profesjonelt virke tydeligare for både talentene og dem som ønsker å hjelpe dem fram.

 

Om du er en kommende fiolinvirtuos skal det ikke være avhengig av hvem som er onkelen din for at du skal lykkes. – Abid Q. Raja

Annonser

Stikkord:
· · · · · ·