Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Så mye øker DKS-honoraret i år

KATEGORI

Skole, Tverrestetisk,

SJANGER

Nyheter,

PUBLISERT

onsdag 14. august 2019

Fra 1. august økte honorarsatsene for en formidlingsdag med 3,2 prosent.

↑ Barn på DKS-konsert. Foto: Lars Opstad / Rikskonsertene

Før sommeren ble rammeavtalen for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner reforhandlet av Creo.

Fra 1. august 2019 økes honorarsatsene i tak med rammen for årets lønnsoppgjør, som er på 3,2 prosent. Honoraret for en formidlingsdag økes fra 4.500 pr dag til 4.644 pr dag, og timesatsen for møter og forarbeid økes fra 625 til 645 pr time.

Det er også enighet om at en tilsvarende justering gjøres etter neste års lønnsoppgjør.

Les mer hos Creo.

Annonser

Stikkord:
· · ·