Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

DKS-debatten

I 2021 er det 20 år siden Den kulturelle skolesekken så dagens lys som nasjonal ordning. Den er unik i verdenssammenheng – elsket, hatet og diskutert her hjemme. I skjæringspunktet mellom kunst og skole oppstår lett friksjon. Denne serien presenterer meningsutvekslingen i DKS-debatten.