Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

SV vil ha ny nasjonal leselyststrategi

KATEGORI

Litteratur,

SJANGER

Notis, Nyhet, Nyheter,

PUBLISERT

torsdag 7. januar 2021

Sosialistisk Venstreparti (SV) har fremmet forslag i Stortinget om ny nasjonal leselyststrategi. Blant begrunnelsene er at manglende leseevne gjør det vanskelig å skille fakta fra falske nyheter.

↑ Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen fra Sosialistisk Venstreparti. Foto: Stortinget

I desember fremmet stortingspolitikerne Mona Fagerås, Karin Andersen og Freddy André Øvstegård fra SV et representantforslag i Stortinget for å sikre leselyst og gi alle barn tilgang til bøker gjennom skolebibliotek.

Freddy André Øvstegård, Sosialistisk Venstreparti. Foto: Stortinget

En av fem leser dårlig

Bakgrunnen for forslaget er lesingens vilkår og leseevnen hos dagens barn og unge i Norge: «Situasjonen for lesing i Norge i dag tilsier at det fortsatt er behov for at det satses på å skape økt leselyst og bedre leseferdigheter. PISA-undersøkelsen fra 2018 viser at én av fem norske 15-åringer leser så dårlig at de vil få problemer i videre utdanning og arbeidsliv,» skriver forslagsstillerne.

Videre peker de på hvordan lesekompetanse hjelper å skille fakta fra feilinformasjon. De refererer til tall fra PISA-undersøkelsen som viser at nærmere 70% av norske elever sliter med å vurdere en teksts troverdighet.

En av fem norske 15-åringer leser så dårlig at de vil få problemer i videre utdanning og arbeidsliv

Karin Andersen, Sosialistisk Venstreparti. Foto: Stortinget

Biblioteket er nøkkelen

Leselyst skapes gjennom tilgang på bøker. Forslagsstillerne peker på ulikhetene i skolebibliotek-tilgangen til barn og unge i Norge i dag, noe som igjen er et demokratisk problem. Alle skoler bør ha et åpent bibliotek med kompetente skolebibliotekarer. SV-politikerne ønsker også stabile vilkår for leselystorganisasjonene i Norge.

Forslaget er nå til behandling i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. I denne saken blir det ikke holdt muntlig høring, men komiteen tar imot skriftlige innspill innen 21. januar. Her kan du lese mer om hvordan.

Bakgrunnen for forslaget kan leses her.

Ulikheten i skolebibliotek-tilgangen til barn og unge er et demokratisk problem.

Mona Fagerås, Sosialistisk Venstreparti. Foto: Stortinget

Her er representantforslaget i sin helhet:

1. Stortinget ber regjeringen fremme en strategi for lesing som inneholder langsiktige tiltak for å styrke engasjement og interesse for lesing i hele befolkningen. Strategien må inneholde tiltak for å styrke tilgangen på litteratur og legge til rette for lesefremmende tiltak i skole og på arbeidsplassen og andre relevante steder. Den må også inneholde forslag til kompetanseløft for å legge til rette for engasjement og motivasjon for lesing. Strategien må være økonomisk forpliktende og være et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak om skolebibliotek, der de kommer med forslag om å pålegge kommunene en plan for skolebibliotek som sikrer at alle barn har jevnlig tilgang, også på egen hånd, til et skolebibliotek med en fagutdannet bibliotekar.

3. Stortinget ber regjeringen legge frem en rapport om hvilke tiltak som har best effekt for å øke lesing og lesemotivasjon.

Fra det nye skolebiblioteket på Nordnes skole i Bergen. Skolebiblioteket åpnet høsten 2020. Biblioteket har ulike lesekroker, lesehems og ulike fargenyanser i belysningen. Foto: Ragnhild Haukeland / Nordnes skole

Annonser

Stikkord:
· · · · · · · · ·