Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Vera Krohn Svaleng: Teatret krever fysisk tilstedeværelse. Det er noe annet enn å binge TV-serier

KATEGORI

Scenekunst,

SJANGER

Intervju,

PUBLISERT

onsdag 15. mai 2019

Det sier påtroppende leder for barne- og ungdomsavdelingen ved Teatret vårt.

↑ Vera Krohn Svaleng blir ny kunstnerisk leder for barne- og ungdomsavdelingen ved Teatret Vårt. Foto: Marius Svaleng Andersen

Hva trenger scenekunstfeltet for barn og unge i dag?

Barn og unge er et bredt spekter av alderstrinn fordi vi mennesker utvikler oss så voldsomt mye de første femten årene av livet. Scenekunstfeltet må heve kompetansen på utviklingsstadiene, og få mer kunnskap om hva vi voksne har mistet på veien. Bare slik kan vi fri oss fra klare formeninger om hva vi tror barn og unge syns er skummelt eller gøy. De unge publikummerne kan være mye mer mottagelige for kompleksiteten og nærværet i teatrets egenart, enn voksne målgrupper.

Jeg er så heldig å ha fått denne jobben ved et regionteater som har sin egen avdeling viet scenekunst for barn og unge. Dette er enn så lenge unikt i norsk sammenheng. Vi trenger mange flere scener og produksjoner som utelukkende henvender seg til barn og unge. En lang rekke frie grupper og kompanier, Scenekunstbruket og ASSITEJ gjør en stor jobb, men på institusjonene er det familieforestillingen som går av med seieren. Nå er jeg veldig glad for at Cirka Teater har basisstøtte, Rommen Scene er i full sving, Tigerstadsteatret samarbeider nå med Oslo Nye om Trikkestallen, Akershus Teater satser, Rimfrost og Hålogaland Teater samarbeider, og så får vi se hva Nationaltheatret får til på Tøyen.

Jeg har som målsetting å legge til rette for mer utforskning og utvikling av idéer og scenetekst.

De nye teatersjefene


I 2019 og 2020 får en rekke av landets teaterinstitusjoner nye sjefer og nye kunstneriske ledere.

I en serie mini-intervjuer spør vi dem om hvilke utfordringer de ser for barneteater i Norge, hva de vil gjøre med det, og hva som er deres drømmeforestilling å sette opp for en ung aldersgruppe.

Les alle intervjuene her:

Glenn André Kaada, Rogaland teater: Mange av tilbudene til barn er ren underholdning. Teatret bør ha substans og relevans.

Valborg Frøysnes, Kilden teater: Vi bør lete etter nye historier, ny dramatikk, nye stemmer.

Thorleif Linhave Bamle, Teater Innlandet: Barn og unge trenger scenekunstfeltet som en motsats til alt det digitale.

Elisabeth Egseth Hansen: Det er mye å hente i prosjekter der barn eller ungdom er medvirkende. 

Stefan Larsson: Jeg vil skape intelligent teater som går bortenfor Astrid Lindgren og Egner. 

Arne Nøst: Barn og unge trenger ekthet, sannhet, fantasi og håp

Vera Krohn Svaleng blir ny kunstnerisk leder for barne- og ungdomsavdelingen ved Teatret Vårt. Foto: Marius Svaleng Andersen

Hvordan vil du som kunstnerisk leder jobbe med dette? 

– Jeg vil jobbe for at avdelinga i Ålesund skal vise og produsere scenekunst for alle målgrupper mellom 0-15 år. Vi skal også sørge for at eldre ungdommer oppsøker oss. Det sies ofte at ungdommen selv vil definere sin kultur. Vel, så får vi invitere dem tettere på våre prosesser. Teatret krever fysisk tilstedeværelse, og det er noe annet enn å binge TV-serier. Vi konkurrerer med skjermen. Det er en utfordring vi må tenke gjennom hvordan vi skal ta. Dessuten er det viktig å understreke at resten av familien er hjertelig velkommen.

Jeg har som målsetting å legge til rette for mer utforskning og utvikling av idéer og scenetekst. Verksteder kan arbeide tett med referansegrupper eller ende i arbeidsvisninger. Jeg vil også invitere lokale, nasjonale og internasjonale aktører til kompetanseutveksling og ulike former for samarbeid. Jeg håper vi klarer å tenke sprø og grensesprengende tanker om hva scenekunst for barn og unge kan være.

Hva er din drømmeoppsetning for barn og unge?

– Min drømmeoppsetning for barn og unge klarer å integrere ordet i en fysisk, romlig og visuell helhet. Den henvender seg til bare noen få alderstrinn om gangen. Den våger å være både mørk og lys, og tar opp vanskelige eller komplekse tema på en uventet måte. Den er både magisk og jordnær. Den kan gjerne ha virkemidler som stimulerer alle sanser, særlig berøring. Den skal være særegent teatral og performativ på måter som utelukker å finne den samme opplevelsen i en bok, en film, på internett eller på toppen av et fjell. Det må være lov å drømme seg bort, men jeg forventer altså ikke at disse elementene skal være tilstede i én og samme forestilling.

 

Vera Krohn Svaleng tiltrer som kunstnerisk leder scenekunst for barn og unge ved Teatret Vårt høsten 2019. 

Annonser

Stikkord:
· · · · ·