Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Vil stimulere til offentlig kritikk

KATEGORI

Annet,

SJANGER

Kommentar,

PUBLISERT

mandag 30. september 2013

Seks fagutvalg og et samlet råd står bak tildelingen av 5.6 millioner kroner til Periskop. Det viser at en arena for kritikk av kunst for barn og unge er viktig for kulturfeltet, understreket Asta Busingye Lydersen i sin tale under lanseringen av Periskop 17. september, som vi gjengir her.

↑ Asta Busingye Lydersen under lanseringen av Periskop. Foto: Ida Willassen

Kulturrådets utviklingsprosjekt Kunstløftet jobber for at kunst for kultur for barn og unge skal ha like høy kvalitet som kunst for voksne. Her spiller kritikken en sentral rolle.

Kunst og kultur for barn og unge er knyttet til politiske, historiske og ideologiske endringer i synet på hva barn og barndom er, og hvakunst er. Tradisjonelt har kultur for barn og unge hatt lav prestisje blant kunstnere og kunstkritikere. Mange kunstnere har ikke ønsket å tilpasse seg politiske eller pedagogiske føringer, og fagmiljøene har ikke sett på barnekultur som noe som er verdt forskning, faglig analyse og kritikk, slik som med andre kunstfelt. I Mie Berg Simonsens rapport fra 2008: «Danseprosjektet Isadora» viser hun til at dette har ført til en ond sirkel: Mangel på prestisje fører til lavere kvalitet, og lavere kvalitet fører til mangel på prestisje.

Kunsten må konkurrere

Den frie, utprøvende kunsten er under sterkt press og må konkurrere om barns oppmerksomhet og interesse. I dag er barn og unge storforbrukere av den globale, kommersielle underholdningsindustrien gjennom internett, musikkbransjen, film og TV. I tillegg utsettes de for et voksenstyrt, offentlig finansiert – og ofte instrumentelt – kulturtilbud gjennom kulturskolene, Rikskonsertenes skoleturneer og Den kulturelle skolesekken. De store institusjonene resirkulerer ofte tradisjonelt barne- og ungdomsrepertoar istedenfor å utvikle nytt, mens interessen i kunstfagutdanningene og i de skapende og utøvende kunstmiljøene fortsatt er lav.

Kunstløftet har siden 2008 jobbet for å stimulere det frie kunstfeltet til å satse på nyskapende kunstprosjekter for et ungt publikum. Utvalg for barn og unge er opptatt av kunstens egenverdi og at barn godt kan utsettes for kunst som tøyer grenser, som har mange tolkningsmuligheter og stimulerer til egenopplevelse og refleksjon. For kunstnere kan det være faglig stimulerende å arbeide for og med denne målgruppen fordi barn også kan dytte kunstfeltet – og den enkelte kunstner – i nye retninger. Et viktig ledd i arbeidet med å skape et best mulig kunst- og kulturtilbud for barn er å stimulere til offentlig kritikk. For eksempel er mange DKS-produksjoner laget med midler fra Kulturrådet – men vises i et lukket kretsløp i skolesystemet hvor de ikke blir utsatt for kvalifisert refleksjon og faglig drøfting.

Gratulerer til Periskop

Kunstløftet utvider barn og unges erfaringsrom gjennom å lokke de beste kunstnerne til å produsere  for barn og unge. Vi håper Periskop bidrar til å synliggjøre feltet, stille kunstnerne til ansvar for det de lager, utfordre fagmiljøene, og stimulerer allmennhetens kritiske sans i møte med kunst og kultur for et ungt publikum. Kulturrådet gratulerer kunstkritikk.no, scenekunst.no,barnebokkritikk.no og ballade.no  med en sterk felles søknad og et ambisiøst program. Med dette ønsker vi styret i Periskop og redaktør Ingvild Bræin lykke til!

Asta Busingye Lydersen er leder for Utvalg for barn og unge og nestleder i Norsk kulturråd.

Annonser

Stikkord:
· ·