Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Glenn André Kaada: Mange av tilbudene til barn er ren underholdning. Teateret bør ha substans og relevans.

KATEGORI

Scenekunst,

SJANGER

Intervju,

PUBLISERT

mandag 6. mai 2019

MINIINTERVJU: Vi har spurt Norges nye teatersjefer om hva de vil gjøre for å lage god scenekunst for barn og unge. Først ut er Rogaland teaters nye sjef, Glenn André Kaada.

↑ Teatersjef ved Rogaland teater, Glenn André Kaada. Foto: Øyvind Eide / Rogaland teater.

Hva trenger scenekunstfeltet for barn og unge i dag?

Barn og unge trenger historier og opplevelser som oppleves relevante for dem på samme måte som teater for voksne gjør det. Livet har forskjellige faser og endringene i persepsjonen går fort i de første leveårene. Scenekunsten må også ta dette med i betraktning når man velger format, innhold og virkemidler.

Klassikere er ikke klassikere for dem. Ofte er det deres første møte med scenekunsten. Felles for det beste er at det tar barna på alvor og forteller fra et perspektiv de kan relatere til. Mange av tilbudene til barn er ren underholdning. Teatrene bør ha substans og relevans som hovedfokus i det vi produserer for barn.

De nye teatersjefene


I 2019 og 2020 får en rekke av landets teaterinstitusjoner nye sjefer og kunstneriske ledere.

I en serie mini-intervjuer spør vi dem hvilke utfordringer de ser for barneteater i Norge, hva de vil gjøre med det, og hva som er deres drømmeforestilling å sette opp for en ung aldersgruppe.

Les alle intervjuene her:

Glenn André Kaada, Rogaland teater: Mange av tilbudene til barn er ren underholdning. Teateret bør ha substans og relevans.

Valborg Frøysnes, Kilden teater: Vi bør lete etter nye historier, ny dramatikk, nye stemmer

Glenn André Kaada.

Hvordan vil du som teatersjef jobbe med det?

– Vi har en egen avdeling som jobber utelukkende med dette. Barne- og ungdomsteatret vårt er et fritidstilbud hvor barn lærer teater i en klubb en gang i uken og de spiller forestillinger i profesjonelle rammer. Jeg er selv et produkt av dette. Siden starten i 1957 har det etablert seg som en av hjørnesteinene i regionens kulturliv. Vi jobber kontinuerlig for å videreutvikle scenekunst for barn og unge. Vi har også inngått samarbeid med eksterne aktører for å skape et tilbud for målgruppen mellom 0 og 3 år. Slik leverer vi et tilbud for alle faser av livet.

Vårt barneteater er unikt i Europa. Vi leverer flere drømmeoppsetninger hvert år.

Hva er din drømmeoppsetning for barn og unge?

– Vårt barneteater er unikt i Europa. Vi leverer flere drømmeoppsetninger hvert år. Opplevelsene utøverne får og måten vi også gjennom dette utdanner regionens publikum til å bruke teatret videre i livet er fantastisk. Jeg kan ikke trekke frem et enkelt eksempel fordi det er dannelsen og substansen i arbeidet som er vårt fokus. Ikke resultatet.

Som regel får jeg det samme svaret når jeg spør de unge hva som er det beste med stykkene de har spilt; det sosiale fellesskapet og den aksept de opplever ved at de er gode nok som de er. Opplevelsen av å løfte i flokk. Teatret er en særdeles sosial arena og den blir særlig tydelig i det barneteatrets grunnlegger Bjørn Endreson kalte «å leke på alvor».

 

Glenn André Kaada tiltrådte som sjef ved Rogaland teater 1. januar 2019.

Annonser

Stikkord:
· · · ·