Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

– Positivt å få Kulturtanken tettere på skolene

KATEGORI

Skole, Tverrestetisk,

SJANGER

Nyhet,

PUBLISERT

onsdag 5. april 2017

  • – En utfordring kan være å beholde den kunstneriske kvaliteten, uten at jeg er sikker på at det trenger bli en problemstilling, sier Kulturtankens nye fagrådsleder, Rolf Lennart Stensø.

↑ Rolf Lennart Stensø er leder for Kulturtankens fagråd. Foto: Blunderbuss/NRK.

Forrige uke ble det klart at Kulturtanken får et nytt fagråd. Rådet er utnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet og skal fungere som rådgivende organ for ledelsen i Kulturtanken.

Leder i rådet blir Rolf Lennart Stensø, for tiden orkesterleder i Kringkastingsorkesteret (KORK), og tidligere slagverker og kunstnerisk leder for Bodø Sinfonietta. Stensø er også styreleder i Ungdomssymfonikerne. Foreløpig har han ikke så mye å si om hva rådet konkret skal gjøre.

– Jeg har fått en ganske kort og konsis beskrivelse fra departementene. Jeg skal lede et råd på ni personer, inkludert meg. Vi skal så være rådgivere for ledelsen i Kulturtanken, forteller Stensø.

– Selve utformingen er i støpeskjeen ennå, og det håper jeg å være med på å påvirke.

– Men mer presist, hva blir dine oppgaver?

– Det er rådgivning i forbindelse med det kunstneriske innholdet.

I reglementet for fagrådet oppgis det at mandatet deres vil inkludere å bistå Kulturtanken med råd i arbeid med Den kulturelle skolesekken (DKS), forskning i fagmiljøer og realisering av politiske føringer. I tillegg skal fagrådet gi råd «om kultursektorens og utdanningssektorens kunnskap og kompetanse om kunst- og kulturformidling i utdanningen, som understøtter det pedagogiske arbeidet og bidrar til å realisere skolens læreplanmål».

En utfordring kan være å beholde den kunstneriske kvaliteten, uten at jeg er sikker på at det trenger bli en problemstilling.

Ser ingen konflikt mellom kunst og pedagogikk

De to departement har utnevnt fire medlemmer hver, mens det niende medlemmet, lederen for fagrådet, er oppnevnt i fellesskap.

– Hva er du selv opptatt av i denne konteksten?

– Det aller beste innen kunst til norske barn. Det er på mange måter en edel formulering, men jeg anser det som noe av det viktigste arbeidet vi gjør overfor barn og unge. En stor del av min jobb i KORK handler om det: Hvordan formidle profesjonell kunst og kultur i den videste forstand til barn og unge. En organisasjon som Kulturtanken kan legge et veldig viktig grunnlag for barn.

– Kulturtanken er i ferd med å komme mye tettere på skoleverket. Hvordan tror du det vil påvirke kunsten i DKS?

– At det kommer tettere på kan jeg ikke se som noe negativt. Skolekonserten vil ikke ha den formen den hadde, men at man organiserer barn og unge tett på skoleverket mener jeg er positivt. En utfordring kan være å beholde den kunstneriske kvaliteten, uten at jeg er sikker på at det trenger å bli en problemstilling.

– Når både Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet oppnevner sine rådsmedlemmer, hvordan skal man unngå at kampen mellom kunsten og pedagogikk fortsetter?

– Jeg har jobbet i skjæringspunktet mellom dette i alle år og har aldri opplevd det som problematisk. Selv er jeg utdannet musiker og pedagog, og har alltid ansett det som en styrke å blande kunst og pedagogikk – enten det gjelder i det profesjonelle orkesteret der jeg er nå, eller på et nivå med mindre presentasjonsformer for barn og unge. Jeg har aldri sett på det som en konflikt.

Selve rådet har enda ikke hatt sitt første møte, og Stensø opplyser om at forespørselen om å bli rådsleder ikke kom med detaljer om hvordan rådet skulle fungere.

– Jeg ser frem til å møte resten av rådet og få en større forståelse av hva de forventer av meg, og hva jeg kan forvente av denne komiteens rolle. Vi er i startgropen og har ennå ikke snakket i detalj.

Borghild Lindhjem-Godal, avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet. Foto: Kunnskapsdepartementet.

– Fagrådet skal speile kultursektorens breddde

Avdelingsdirektør Borghild Lindhjem-Godal i Kunnskapsdepartementet forteller at de i sin oppnevning av fagrådet har lagt vekt på at flere av medlemmene har kjennskap til arbeid med DKS fra tidligere.

– Det er viktig at fagrådet har en sammensetning som speiler kultursektoren bredt. Samtidig må rådet ha medlemmer som kjenner opplæringssektoren, som er arenaen for Kulturtanken, sier hun og legger til:

– Kunnskapsdepartementet er også opptatt av at DKS skal bidra til å støtte opp under læreplanverket, og gjøre innholdet mer relevant for elevene.

Ekspedisjonssjef hos Kulturdepartementet, Christine Hamnen, forteller at de er trygge på at fagrådet vil bidra godt til i videreutviklingen av DKS-ordningen.

– Et av målene med å endre organiseringen av DKS var å sikre god dialog og samspill mellom skolesektor og kultursektor nasjonalt, regionalt og lokalt. Sammensetningen av fagrådet tar derfor hensyn til dette, og selvfølgelig til alders-, kjønnsmessig og geografisk balanse, sier Hamnen.

– Vi har sammen med Kunnskapsdepartementet satt sammen et godt og kompetent fagråd, som vi tror vil gi Kulturtanken engasjerte, kunnskaps- og erfaringsbaserte råd.

Lover åpenhet

Men ennå foreligger det lite informasjon om akkurat hvordan mekanikkene skal fungere, hvordan oppgavene uføres og hvor stor innvirkning rådet faktisk vil ha på lederne i Kulturtanken. Direktør i Kulturtanken, Lin Marie Holvik, forteller at de vil forsøke å få på plass det første møtet med fagrådet før sommeren.

– Lin Marie Holvik, hvorfor er dette rådet nødvendig?

– Det er jo strengt tatt ikke nødvendig, heller er det veldig berikende. Vi er veldig glade for at vi får med oss fagkompetanse fra eksterne inn i Kulturtanken. Jeg er av oppfatningen av at jo flere som deler kunnskap, jo bedre bli vi.

– Hvordan er det meningen at dere skal forholde dere til det som kommer ut av rådet?

– Nå har vi ikke etablert dette enda. Det skal heller ikke jeg alene ta beslutningen om. Den skal tas sammen. Målet er å drøfte sakene. Så skal vi ta med oss rådene fra de eksterne inn i vårt arbeid. Fra reglementet kan vi se at samarbeid mellom kunst, kultur og skolesektor er noe vi må jobbe mye med.

– Hvilke saker er det meningen at rådet skal ta tak i?

– Det mest nærliggende er å tenke på den kommende Kulturmeldingen. En annen ting jeg tenker er spennende å ta opp er konsekvensen av endringen i skolen. Stortingsmelding 28 vil ha betydning for DKS-utformingen. Det er noen dagsaktuelle ting jeg ønsker vi skal snakke om, også kommer det kanskje noen ønsker fra rådet om ting de vil ta opp.

– Kommer rådene fra fagrådet til å være offentlige?

– Ja, selvfølgelig. Det er helt innlysende.

– Jeg lover at vi skal legge ut møtereferatene på hjemmesidene våre. Dette skal være transparent og gjennomsiktig for alle. Åpenhet er jeg for.

Ekspedisjonsjef hos Kulturdepartementet, Christine Hamnen. Foto: Kulturdepartementet.

Her er medlemmene i fagrådet

Medlemmer oppnevnt av Kulturdepartementet:

Tonje Hardersen, Haugesund. Festivaldirektør for Den norske filmfestivalen AS, hvor hun tidligere har hatt ansvaret for barne- og ungdomsprogrammene. Tidligere barnefilmrådgiver i Film og Kino.

Jasmina Bosnjak, Tromsø. Kunstner utdannet i Serbia og Trondheim. Rådgiver for visuell kunst og prosjektleder for internasjonale gjestekunstnerprogrammer i Troms fylkeskommune.

Rolf Engelsen, Oslo. Tidligere prosjektleder for Kulturrådets forsøksprosjekt Kunstløftet, jobber nå med metode, kunnskaps- og beslutningsgrunnlag samme sted. Tidligere teaterleder i Nordland fylkeskommune og leder for Figurteatret i Nordland.

Thomas Bjørnager, Molde. Teatersjef i Teatret Vårt. Utdannet arkitekt, tidligere scenograf og kostymedesigner, har undervist på Teaterskolen i København.

Vara oppnevnt av Kulturdepartementet:

Vilde Kamfjord, Lillehammer. Programansvarlig for DKS i Oppland. Animatør og illustratør, tidligere produsent for Ungdommens kulturmønstring.

 

Medlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet:

Kari Holdhus, Haugesund. Førsteamanuensis og faglig leder for masterstudiet «Kreative fag og læreprosesser», institutt ved Lærerutdanning og kulturfag, Høgskolen Stord Haugesund. Har også vært koordinator og produsent for DKS i Rogaland.

Signe Kalsnes, Oslo. Styreleder for Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF) og dosent ved Norges Musikkhøgskole. Har tidligere vært rådsmedlem i DKS.

Nils R. Sandal, Gloppen. Styreleder for Norsk kulturskoleråd. Tidligere fylkesordfører i Sogn og Fjordane i tolv år og før det ordfører i Gloppen.

Mona Pünther, Asker. Rektor ved Landøya ungdomskole i Asker kommune. Pünther har jobbet mye med å bygge opp kultur for kultur på Hovedgården ungdomsskole i Asker.

Vara oppnevnt av Kunnskapsdepartementet:

Joakim Frøystein, Nittedal. Lærer ved Nittedal ungdomsskole. Musikkutdannet fra UiO og konservatoriet i København.

Annonser

Stikkord:
· · · · ·