Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Vil ta 15 millioner fra Kulturtanken til Musikkbruket

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Nyhet, Nyheter,

PUBLISERT

onsdag 20. november 2019

SVs alternative statsbudsjett vil sette av penger til å etablere Musikkbruket. – Naturlig å vurdere, ifølge kulturministeren.

↑ Freddy André Øvstegård er stortingsrepresentant for SV. Foto: Jo Straube

SVs alternative statsbudsjett ble lagt frem denne uken, og der kommer det blant annet frem at partiet ønsker å gi 15 millioner kroner til å opprette «Musikkbruket» etter modell fra Scenekunstbruket.

– Etter at Rikskonsertene ble lagt ned har en rekke aktører etterspurt en ordning tilsvarende Scenekunstbruket, sier Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant for SV og medlem av familie- og kulturkomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget til Ballade.

– SV foreslår derfor å flytte 15 millioner kroner fra Kulturtanken til en opprettelse av Musikkbruket, sier han.

Ikke minst kan det bidra til å løse utfordringen med manglende kontroll på kvalitet i Kulturtanken.

– Naturlig å vurdere

I juni i år sendte Øvstegård skriftlig spørsmål til kulturminister Trine Skei Grande (V) om hun ville støtte opprettelsen av Musikkbruket.

Han fikk følgende svar fra statsråden:

«Forslaget om etablering av Musikkbruket, som i likhet med Scenekunstbruket er ment å ha barn og unge som primær målgruppe, vil være naturlig å vurdere i forbindelse med barne- og ungdomskulturmeldingen.»

– Å etablere Musikkbruket etter modell av Scenekunstbruket vil være en god måte å sikre formidling av musikk i skolen, fortsetter Øvstegård til Ballade, og peker på problemer knyttet til Kulturtanken.

– Ikke minst kan det bidra til å løse utfordringen med manglende kontroll på kvalitet i Kulturtanken. Den kulturelle skolesekken har hittil ikke fått det løftet som ble lovet med Kulturtanken. Tvert imot ser mange i feltet nye problemer. Et steg på veien i å lage en skolesekk som virkelig lar barn og unge få oppleve rik kunst og kultur, er å lage Musikkbruket, mener han.

Artikkelen fortsetter under annonsene.

Ådne Sekkelsten er daglig leder i Scenekunstbruket. Foto: Mai Eckhoff Morseth

Har søkt midler

Scenekunstbruket har allerede satt i gang arbeidet med å opprette et Musikkbruk. Det nye bruket eksisterer på Facebook, og Scenekunstbruket har søkt om 15 millioner kroner ekstra i sin statsstøttesøknad for 2020, for å etablere Musikkbruket.

– Hva tenker du om SVs forslag om å ta 15 mill fra Kulturtanken og gi dem til Musikkbruket?

– Hvor disse midlene skal hentes fra, er det ikke min oppgave å finne ut av.

– Hva skal til for at det blir en realitet?

– Det må selvfølgelig fortsatt være et ønske fra de ulike aktørene på musikkfeltet og blant arrangørene, noe jeg absolutt opplever at det er. Og så må det selvfølgelig bevilges midler, slik at det kan settes sammen et godt og kompetent team på musikk for barn og unge – og formidlingen av den.

Creo og NTO er blant de har støttet initiativet, blant annet gjennom sine innspillsmeldinger til den nye barne- og ungdomskulturmeldingen.

Og så må det selvfølgelig bevilges midler, slik at det kan settes sammen et godt og kompetent team på musikk for barn og unge.

Annonser

Stikkord:
· · ·